Vrancken Business Solutions B.V.

Duurzame oplossingen voor alle gebouwen!

Welkom bij Vrancken Business Solutions B.V.

Vrancken Business Solutions B.V. acteert met name op het gebied van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Praktisch en resultaat gericht staan wij U graag ter zijde bij de beantwoording van de meest uiteenlopende technische vraagstukken op het gebied van bestaande bouw en nieuwbouw. Wij realiseren ieder project, klein of omvangrijk conform de afgestemde planning met dezelfde discipline en toewijding.

Ons integrale dienstenpakket beslaat de hele bouwkolom startend vanaf de haalbaarheidstudies, het opstellen van programma’s van eisen, het maken en engineeren van ontwerpen, uitvoeringsbegeleiding en directievoering, integrale onderhoudsinspecties volgens de NEN2767 (bouw, werktuigbouw en elektrotechniek), onderhoud & beheer (duurzaam kostenbesparende methodieken) en het voeren van het algehele projectmanagement.

Zoekt U een betrokken en deskundige partner, dan bent U bij Vrancken Business Solutions B.V. aan het juiste adres.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft prioriteit. Over alle lagen heen!

Inspecties & Conditiemeting

Diepgaande inspecties aan gebouwen en installaties alsmede conditiemeting volgens de NEN2767, uw partner voor strategisch financiële adviezen.

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer (Reliable Centred Maintenance) is het absolute specialisme van Vrancken Business Solutions B.V.

Haalbaarheidsstudies

Wij verzorgen alle activiteiten welke noodzakelijk zijn voor het produceren van een concurrerende en kwalitatief verantwoorde inschrijving.

Advies

Advies op basis van techniek, budget, investering, energieverbruik, milieu, comfort, subsidies en natuurlijk uw wensen.

Ontwerp

Gedetailleerde ontwerpen en bestekken zorgen voor lage faalkosten.

Directievoering & uitvoeringsbegeleiding

Wij begeleiden de gehele realisatie en zorgen dat de uitvoerende partijen realiseren wat is gecontracteerd.

Projectmanagement

Vrancken Business Solutions B.V. realiseert het voor U.

Asset Management

Met Asset Management maken wij uw budget 100% effectief.

Duurzaamheid heeft prioriteit.

Over alle lagen heen!

Duurzaamheid dreigt al snel gebruikt te worden als modewoord of als commercieel toegevoegde titel om opdrachtgevers over te halen om zaken te doen.
Maar wanneer het in uw DNA zit en er een duidelijke motivatie is om te denken aan duurzaam ondernemen of bouwen dan is het eenvoudig en erg nuttig om eens met een duurzaamheidsadviseur van Vrancken Business Solutions te praten. Wellicht denkt U bij duurzaamheid alleen nog maar aan energie besparing ? Echter bij Vrancken Business Solutions is dit veel meer dan dat.

Inspecties & Conditiemeting

Vrancken Business Solutions B.V. verzorgt naast NEN 2767 inspecties, thermografie, NEN3140, legionella-inspecties, EPBD A/B en Scios-inspecties ook montage-inspecties en installatietoezicht. Hiervoor hebben wij inspecteurs en adviseurs in dienst met jarenlange ervaring in de vakgebieden bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.
Naast de inspecties stellen wij ook de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) op. Betrouwbaarheid hiervan is een must alsook een realistische vertaling en advies naar het beschikbaar budget om de gebreken op te lossen. Hiertoe beschikken wij over de benodigde kennis en tools om samen met U de meest verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Onderhoud & Beheer

Vrancken Business Solutions B.V. is gespecialiseerd in montage inspecties en installatie toezicht. Naast het uitvoeren van installatie toezicht kunt U bij ons terecht voor veel andere diensten. Vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke oplevering van het project staan wij U graag bij. Zo kunt U naast bouwtoezicht o.a. bij ons terecht voor installatieadvies, kostenramingen en begrotingen, en onderhoudsinspecties.

Haalbaarheidsonderzoek

Het vooraf bepalen van de reële kosten van een project kan niet zonder een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Daarbij zetten we een aantal technische alternatieven voor U op een rij zodat U gemakkelijker uw keuze kunt bepalen op basis van kwaliteit en kostprijs. Kostenbeheer is binnen bouw & installatietechniek een vak apart. Fluctuerende marktprijzen, nieuwe bouwtrends en veranderende wetgeving bemoeilijken het inzichtelijk maken van de kosten.

Vrancken Business Solutions B.V. budgetteert, calculeert, bewaakt en toetst de levensduurkosten voor elke fase van uw object. Van oriëntatie, ontwerp en bouw tot en met exploitatie en renovatie. Kortom gedurende de gehele levensduur van uw vastgoed.

Onze belangrijkste diensten op het gebied van kostenmanagement:
– Calculaties
– Levensduurkosten

Advies

Samen met Vrancken Business Solutions B.V. stelt U een duidelijk kader op van de probleemstelling. Hierin worden alle technische en budgettaire voorwaarden van uw vraag onder de loep genomen. Afhankelijk van het gevraagde advies zullen wij diverse alternatieven aanreiken.

Ontwerp

Vrancken Business Solutions B.V. ontwerpt de bouw en installaties, werkt deze gedetailleerd uit en zorgt ervoor dat deze accuraat worden omschreven in bestekken en werkomschrijvingen. Wij zijn van mening dat door onze diepgang de risico’s voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen worden geminimaliseerd. De heldere en complete ontwerpen zullen zich vertalen naar scherpere aanbestedingen met een lager risicobedrag en een soepelere uitvoering.

Directievoering & uitvoeringsbegeleiding

Vrancken Business Solutions B.V. wil U graag optimaal ontzorgen en beperkt zich daarom niet tot uitsluitend techniek. Vaak zijn er velerlei technische disciplines van toepassing en heeft de projectrealisatie een direct effect op meerdere partijen, de stakeholders (eigen medewerkers, gemeentelijke instellingen, omwonenden, enz.). Het overzien van de gehele scope is niet eenvoudig, tevens (dikwijls) tijdrovend en vormt daarmee vaak een forse aanslag op de beschikbare tijd van de opdrachtgever.
Vrancken Business Solutions B.V. beschikt over hoog opgeleide medewerkers waarmee we de directievoering van uw project geheel uit uw handen kunnen nemen. Natuurlijk heeft U continue inzicht in de algehele voortgang van uw project en zorgen we voor korte communicatie lijnen. Zo blijft U voortdurend op de hoogte en kunt uzelf ondertussen focus behouden voor uw eigen primaire processen.

Projectmanagement

Vrancken Business Solutions B.V. beperkt zich niet tot het opstellen van adviezen en het maken van ontwerpen. Wij ontfermen ons tevens graag over de realisatie ervan. Conform de projectmanagementmethodiek volgens Twynstra Gudde faseren wij de vereiste projectvoortgang in overzichtelijke tijdseenheden. Hierbij worden de (technische) werkzaamheden en financiële middelen opgedeeld in logische en meetbare projectfases. Vanzelfsprekend doen wij deze fases met U en de uitvoerende partijen bespreken, meten de voortgang en sturen voortijdig bij daar waar dat nodig is.

Assetmanagement

De markt verschuift van het taakgericht uitvoeren van onderhoud naar instandhoudingmanagement (Asset Management). Zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer zijn deze veranderingen merkbaar. Bestekken en projecten veranderen van taakgericht naar prestatiegericht. Maar ook zonder bestek of project kunt U zich afvragen of U niet teveel betaalt aan beheer en/of onderhoud? Heeft U twijfels of het onderhoud wel conform het plan wordt uitgevoerd? Heeft U te maken met hoge energiekosten, veel reparatiekosten en herhaaldelijk klimaatklachten? Dan is het hoog tijd om uw gebouw(en) op al deze aspecten goed door te laten lichten. Door Vrancken Business Solutions B.V. bijvoorbeeld. Onze dienstverlening op het gebied van Asset Management heeft onze opdrachtgevers al heel wat winstpunten opgeleverd.

Wij komen bij U op locatie om de (on)mogelijkheden van vraagstukken of problemen te inventariseren.

Communicatie begint hier

Vrancken Business Solutions B.V.

Ing. G.T.M. (Gaston) Vrancken
Directeur / Eigenaar

Rijksweg Zuid 37, 6131 AL Sittard
Dillenburgstraat 26, 5652 AP Eindhoven

M: +31 (0)6-33 10 01 77
E: info@vbs.international

 
 

KvK (Zuid Limburg) : 59740876
BTW-nummer          : NL855662487B01
Rekeningnummer    : NL 15 RABO 0148 0028 70

 

7 + 15 =