Directievoering & uitvoeringsbegeleiding beperkt zich niet tot uitsluitend techniek

Directievoering & uitvoeringsbegeleiding.

Vrancken Business Solutions B.V. wil U graag optimaal ontzorgen en beperkt zich daarom niet tot uitsluitend techniek. Vaak zijn er velerlei technische disciplines van toepassing en heeft de projectrealisatie een direct effect op meerdere partijen, de stakeholders (eigen medewerkers, gemeentelijke instellingen, omwonenden, enz.). Het overzien van de gehele scope is niet eenvoudig, tevens (dikwijls) tijdrovend en vormt daarmee vaak een forse aanslag op de beschikbare tijd van de opdrachtgever. Vrancken Business Solutions B.V. beschikt over hoog opgeleide medewerkers waarmee we de directievoering van uw project geheel uit uw handen kunnen nemen. Natuurlijk heeft U continue inzicht in de algehele voortgang van uw project en zorgen we voor korte communicatie lijnen. Zo blijft U voortdurend op de hoogte en kunt uzelf ondertussen focus behouden voor uw eigen primaire processen. U kunt gerust afstand nemen, de deadline van de projectrealisatie is geborgd! We zorgen ervoor dat het project in volledige overeenstemming met de bestek- en aanbestedingstukken wordt gerealiseerd, binnen de vastgestelde budgettaire kaders en binnen de gestelde opleveringstermijn. De uitvoerende partijen worden gecontroleerd op de gerealiseerde kwaliteit tijdens de uitvoering en of men zich houdt aan de diverse uitvoeringsdetails en richtlijnen die door adviesbureaus zijn opgesteld. Werkzaamheden die wij kunnen verrichten als projectbegeleider/directievoerder:
  • Controleren van de kwaliteit en voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden
  • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in de werkvergaderingen
  • Controleren en goedkeuren van de werktekeningen en controle-berekeningen
  • Beoordelen van het meer- en minderwerk
  • Houden van opleveringen met vaststelling van de restpunten
  • Vaststellen van de voltooiing van het project
  • Controleren revisietekeningen
  • Beoordelen van de onderhouds- en bedieningsinstructie
  • Controleren van het onderhoudscontract
Vrancken Business Solutions B.V. is ook uw technisch adviesbureau voor projectbegeleiding en het begeleiden van bouw&installatiewerkzaamheden. Wij kennen het ontwerp immers tot in het kleinste detail. Neem gerust contact met ons op voor vragen of voor meer informatie.
 

“Wij begeleiden de gehele realisatie en zorgen dat de uitvoerende partijen realiseren wat is gecontracteerd.”