Door advies van Vrancken Business Solutions B.V. vallen puzzelstukken op hun plaats

 

Advies.

Samen met Vrancken Business Solutions B.V. stelt U een duidelijk kader op van de probleemstelling. Hierin worden alle technische en budgettaire voorwaarden van uw vraag onder de loep genomen. Afhankelijk van het gevraagde advies zullen wij diverse alternatieven aanreiken. Vanzelfsprekend worden er diverse alternatieven door ons aangereikt. Het PVE komt tot stand op basis van een budgettaire en milieutechnische randvoorwaarden en de verschillende wensen op het gebied van strategie, energieverbruik en comfort. Ook bestuderen wij in deze fase de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Mogelijke subsidievoordelen nemen wij uiteraard ook mee in de eerste raming van de realisatiekosten. Buiten het opstellen van het PVE en een gedetailleerde technische kostenraming kunt U ons daarna ook betrekken bij het aanbestedingstraject zodat U over een deskundig gunningadvies beschikt. Tevens verzorgen wij voor U de inventarisatie van bestaande brandmeld- of noodverlichtingsinstallaties of andere elektrotechnische- of werktuigbouwkundige infrastructuur.
 

“Advies op basis van techniek, budget, investering, energieverbruik, milieu, comfort, subsidies en natuurlijk uw wensen.”