Wij kijken eens graag door een groene bril

Duurzaamheid.

Er is een simpel te begrijpen methode die we hiervoor hanteren namelijk “The Natural Step” Deze methode bestaat uit vier basisprincipes:

Niet meer en niet sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Niet meer en sneller natuur-vreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun fundamentele behoeften.

Bij energiebesparing begint het niet met de installatie en opwekking van energie door zonnepanelen en windmolens te plaatsen. Allereerst is het verstandig om te onderzoeken of er niet beter gezorgd kan worden dat de energie binnen of juist buiten het gebouw gehouden kan worden, door bijvoorbeeld beter te isoleren dan wel minder te verliezen door bijvoorbeeld te werken met CO2 gestuurde ventilatie of warmtewisselaars. Tevens telkenmale overwegen of de opgestelde warmte/koude-opwekking nog past bij het (deel)gebruik van het pand kan ertoe leiden dat er voor een kleinere installatie wordt gekozen waardoor eveneens op kosten kan worden bespaard. Daarnaast onderzoeken we desgewenst de mogelijke toepassing van duurzame materialen en circulaire grondstoffen zodat we niet meer grondstoffen benutten dan onze aarde kan verwerken in de tijd dat we ze te leen hebben. Keuzes als circulair geproduceerde grondstoffen zoals gerecycleerde dakbedekking of stenen. Onze adviezen zijn gebaseerd op het minder verbruiken van fossiele grondstoffen, die er voor zorgen dat we de CO2 balans van een gebouw onder controle houden. Door bijvoorbeeld hout of lijnsteen toe te passen kan er CO2 in het gebouw opgeslagen worden. Maar hiervan moet dan wel het onderhoud onder controle gehouden worden. Dit kan dan weer, door een juiste materiaalkeuze en detaillering te gebruiken zodat de exploitatiekosten laag kunnen worden gehouden. Het komt er uiteindelijk op neer dat we de juiste balans vinden. Kortom mocht u meer willen weten of wellicht willen besparen op energie of op kosten van uw onderhoud, neem dan gerust contact op met Vrancken Business Solutions zodat onze duurzaamheidsadviseurs een advies op maat en naar uw budget kunnen maken.