Wij houden overzicht voor U

Projectmanagement.

Vrancken Business Solutions B.V. beperkt zich niet tot het opstellen van adviezen en het maken van ontwerpen. Wij ontfermen ons tevens graag over de realisatie ervan. Conform de projectmanagementmethodiek volgens Twynstra Gudde faseren wij de vereiste projectvoortgang in overzichtelijke tijdseenheden. Hierbij worden de (technische) werkzaamheden en financiële middelen opgedeeld in logische en meetbare projectfases. Vanzelfsprekend doen wij deze fases met U en de uitvoerende partijen bespreken, meten de voortgang en sturen voortijdig bij daar waar dat nodig is. Vrancken Business Solutions B.V. heeft kennis en kunde van projectmanagement in een nieuwbouwomgeving maar eveneens met uitbreidingen of vervangingen waar de “keuken moet openblijven”. Dit laatste is absoluut een verbijzondering en vergt aangepast handelen. Telkens een andere omgeving en andere eisen/wensen. Wij informeren U graag in een persoonlijk gesprek over onze 25 jaar ervaring en methodische aanpak waarmee we iedere behoefte aan maatwerk managen tot gegarandeerd succes. 
 

“Vrancken Business Solutions B.V. realiseert het voor U”