Inspecties, conditiemetingen & MJOP.

NEN 2767 Inspecties

Er zijn verschillende redenen voor het in kaart brengen van de conditie van bouw&installatie:
 • een renovatie doorvoeren in een bestaand pand;
 • het onderhoud van de totale bouw&installaties uitbesteden;
 • of het in kaart brengen van alle bouwtechnische delen en/of installatietechnische componenten;
 • het inzichtelijk maken van de onderhoudskosten (preventief en correctief onderhoud).
Voor bovengenoemde voorbeelden is een conditiemeting volgens de NEN 2767 methodiek het perfecte middel. Deze norm is de leidraad voor het vastleggen van gebreken en de veroudering van installatie- en bouwdelen.

NEN 2767 Conditiemeting

Er zijn verschillende redenen voor het in kaart brengen van de conditie van een installatie:
 • een renovatie doorvoeren in een bestaand pand;
 • het onderhoud van de totale bouw&installaties uitbesteden;
 • of het in kaart brengen van alle bouwtechnische delen en/of installatietechnische componenten,
 • het inzichtelijk maken van de onderhoudskosten (preventief en correctief onderhoud).
Voor bovengenoemde voorbeelden is een conditiemeting volgens de NEN 2767 methodiek het perfecte middel. Deze norm is de leidraad voor het vastleggen van gebreken en de veroudering van installatie- en bouwdelen.   Een inspectie volgens NEN 2767 bevat de volgende werkzaamheden:
 • Visueel en auditief inspecteren van alle bouw- en/of installatiedelen
 • Vastleggen van de gebreken of defecten aan bouw- en /of installatiedelen
 • Aantallen en gegevens verzamelen van alle bouw- en /of installatiedelen
 • Rapportage opstellen
Aanvullend op de rapportage van de inspectie volgens de NEN 2767 kan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld worden. In dit MJOP worden de kosten voor preventief en correctief onderhoud per jaar inzichtelijk. Hiervoor gebruikt Vrancken Business Solutions B.V. het softwarepakket O’Prognose. Door toepassing van dit softwarepakket is het mogelijk om het MJOP jaarlijks te indexeren en wijzigingen of vernieuwingen meteen te verwerken in de begroting. Hierdoor ontstaat er blijvend inzicht in de kosten van het onderhoud en de staat van de opgestelde bouw- en installatiedelen.

Montage inspecties en installatietoezicht

Vrancken Business Solutions B.V. is gespecialiseerd in montage inspecties en installatie toezicht. Naast het uitvoeren van installatie toezicht kunt U bij ons terecht voor veel andere diensten. Vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke oplevering van het project staan wij U graag bij. Zo kunt U naast bouwtoezicht o.a. bij ons terecht voor installatieadvies, kostenramingen en begrotingen, en onderhoudsinspecties.

Montage Inspecties en installatie toezicht

Vrancken Business Solutions B.V. is gespecialiseerd in montage inspecties en installatie toezicht. Naast het uitvoeren van installatie toezicht kunt U bij ons terecht voor veel andere diensten. Vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke oplevering van het project staan wij U graag bij. Zo kunt U naast bouwtoezicht o.a. bij ons terecht voor installatieadvies, kostenramingen en begrotingen, en onderhoudsinspecties.

Opstellen van MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan)

Wanneer zijn investeringen noodzakelijk en welke bedragen dienen er dan beschikbaar te zijn? Het is vaak niet eenvoudig om met name grotere uitgaven te voorspellen terwijl ze juist van grote invloed kunnen zijn op uw balans. Vrancken Business Solutions B.V. beschikt over gecertificeerde inspecteurs die de noodzakelijke toekomstige investeringen zo correct mogelijk kunnen inschatten. Om een kwalitatief hoogwaardig MJOP samen te kunnen stellen doorlopen we steevast onderstaande fases:
 1. Middels een intakegesprek stellen wij de randvoorwaarden vast. Het wenselijke conditieniveau van en uw strategische plannen met uw vastgoed/installaties is van doorslaggevend belang om de investeringen in omvang en tijd te kunnen bepalen;
 2. Vervolgens sturen wij onze gecertificeerde inspecteurs naar uw locaties om de status ervan onomstotelijk vast te stellen;
 3. De opnameresultaten worden aansluitend verwerkt tot een overzicht van (kleinere) reparatiekosten en (grotere) planmatige vervangingen;
 4. De vastgestelde investeringen worden op basis van prioritering tijdgebonden;
 5. Het MJOP is gereed. Een uiterst betrouwbare inschatting van de benodigde financiële investeringen ten opzichte van de tijd, variabel van 10 tot 20 jaar naargelang U wenst.
Wanneer zijn investeringen noodzakelijk en welke bedragen dienen er dan beschikbaar te zijn? Het is vaak niet eenvoudig om met name grotere uitgaven te voorspellen terwijl ze juist van grote invloed kunnen zijn op uw balans. Vrancken Business Solutions B.V. beschikt over gecertificeerde inspecteurs die de noodzakelijke toekomstige investeringen zo correct mogelijk kunnen inschatten. Om een kwalitatief hoogwaardig MJOP samen te kunnen stellen doorlopen we steevast onderstaande fases:
 • Middels een intakegesprek stellen wij de randvoorwaarden vast. Het wenselijke conditieniveau van en uw strategische plannen met uw vastgoed/installaties is van doorslaggevend belang om de investeringen in omvang en tijd te kunnen bepalen;
 • Vervolgens sturen wij onze gecertificeerde inspecteurs naar uw locaties om de status ervan onomstotelijk vast te stellen;
 • De opnameresultaten worden aansluitend verwerkt tot een overzicht van (kleinere) reparatiekosten en (grotere) planmatige vervangingen;
 • De vastgestelde investeringen worden op basis van prioritering tijdgebonden;
 • Het MJOP is gereed. Een uiterst betrouwbare inschatting van de benodigde financiële investeringen ten opzichte van de tijd, variabel van 10 tot 20 jaar naargelang U wenst.
Met een optimaal MJOP heeft U het juiste instrument in handen om daaruit een MUP (meerjaren uitvoeringsplan) samen te stellen. Zo heeft U sturing op het uit te voeren onderhoud en daarmee behoudt van de (kapitaals) waarde van uw bezit. U stuurt! Wij zijn graag uw dashboard!
 

“Met een MJOP van Vrancken Business Solutions B.V. bent U verzekerd van de meest nauwkeurige voorspelling van uw onderhoudskosten.”