De markt verschuift naar instandhoudingmanagement

Asset management.

De markt verschuift van het taakgericht uitvoeren van onderhoud naar instandhoudingmanagement (Assetmanagement). Zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer zijn deze veranderingen merkbaar. Bestekken en projecten veranderen van taakgericht naar prestatiegericht. Maar ook zonder bestek of project kunt U zich afvragen of U niet teveel betaalt aan beheer en/of onderhoud? Heeft U twijfels of het onderhoud wel conform het plan wordt uitgevoerd? Heeft U te maken met hoge energiekosten, veel reparatiekosten en herhaaldelijk klimaatklachten? Dan is het hoog tijd om uw gebouw(en) op al deze aspecten goed door te laten lichten. Door Vrancken Business Solutions B.V. bijvoorbeeld. Onze dienstverlening op het gebied van Asset Management heeft onze opdrachtgevers al heel wat winstpunten opgeleverd.

Wij komen bij U op locatie om de (on)mogelijkheden van vraagstukken of problemen te inventariseren.

Onderstaande werkzaamheden zijn daarbij in het bijzonder van toepassing:

 • Statusbeoordelingen van bestaande bouw en/of technische installaties (nulmeting / o.a. met de NEN2767).
 • Technische onderhoudsadvisering.
 • Energiescan en verbetervoorstellen.
 • Opstellen van een draaiboek met verbetervoorstellen.
 • Opstellen van meer jaren onderhouds- en begrotingsplanning.
 • Technische aankoop/huur/huisvesting advies (due diligence).
 • Controleren/beoordelen en beheren van onderhoudscontracten.
 • Het aanvragen en beoordelen van offerte(s).
 • Begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden.
 • Controle / her inspectie van het verrichtte onderhoud.
 • Toetsen van onderhoudscontracten.
 • (Vastgoed)management en consultancy diensten.

Meer informatie? Maak een afspraak of neem contact met ons.

 

“Met Asset Management maken wij uw budget 100% effectief.”