ONTWERP, ENGINEERING EN BESTEKSKLAAR MAKEN VAN BOUW EN INSTALLATIES.

Vrancken Business Solutions B.V. ontwerpt de bouw en installaties, werkt deze gedetailleerd uit en zorgt ervoor dat deze accuraat worden omschreven in bestekken en werkomschrijvingen. Wij zijn van mening dat door onze diepgang de risico’s voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen worden geminimaliseerd. De heldere en complete ontwerpen zullen zich vertalen naar scherpere aanbestedingen met een lager risicobedrag en een soepelere uitvoering. Wij leveren alle documenten die voor de uiteindelijke aanbesteding noodzakelijk zijn. Dit doen wij op basis van de laatste bouwkundige tekeningen en het PVE. Om dit proces van ontwerp tot bestek zorgvuldig te laten verlopen, houden wij nauw contact met U als opdrachtgever en de bevoegde instanties zoals openbare nutsbedrijven, gemeente en brandweer. Al onze ontwerpen en engineeringswerkzaamheden worden m.b.v. professionele software uitgewerkt en getoetst. Bij ons kunt U terecht voor het ontwerp van o.a. deze werktuigbouwkundige,- en elektrotechnische installaties:
 • Hemelwaterafvoersystemen
 • Vuilwater afvoer systemen
 • Tapwater – en grijswater installaties
 • Sanitaire installaties
 • Brandbestrijdingsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • Koelinstallaties
 • Regelinstallaties
 • Licht- en krachtinstallaties
 • Noodstroominstallaties
 • Zwakstroominstallaties
 

“Gedetailleerde ontwerpen en bestekken zorgen voor lage faalkosten”