Kostenbeheer is binnen bouw & installatietechniek een vak apart

Haalbaarheidstudie, calculatie en kostprijsberekeningen.

Het vooraf bepalen van de reële kosten van een project kan niet zonder een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Daarbij zetten we een aantal technische alternatieven voor U op een rij zodat U gemakkelijker uw keuze kunt bepalen op basis van kwaliteit en kostprijs. Kostenbeheer is binnen bouw & installatietechniek een vak apart. Fluctuerende marktprijzen, nieuwe bouwtrends en veranderende wetgeving bemoeilijken het inzichtelijk maken van de kosten. Vrancken Business Solutions B.V. budgetteert, calculeert, bewaakt en toetst de levensduurkosten voor elke fase van uw object. Van oriëntatie, ontwerp en bouw tot en met exploitatie en renovatie. Kortom gedurende de gehele levensduur van uw vastgoed.

Calculaties

Om effectief te kunnen calculeren is kennis van de markt en veel ervaring nodig. Beiden worden bij Vrancken Business Solution B.V. verenigd. Hierdoor kunnen wij reeds vanaf de eerste schetsen budgetten opstellen om deze gedurende de volgende projectfases te verfijnen. Naast het ramen, budgetteren en calculeren van onze projecten kunnen wij ook ondersteuning bieden om kostprijzen van bestekstukken van derden te calculeren.

Levensduurkosten

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten spelen exploitatiekosten, naast de investeringskosten, een steeds grotere rol. Al tijdens het ontwerpproces ligt de focus in toenemende mate op de totale kosten (investeringen + exploitatie tijdens de totale levensduur) van projecten. Niet vreemd, want de investeringskosten worden tijdens de levensduur vaak overtroffen door de exploitatiekosten. Deze exploitatiekosten worden voornamelijk bepaald door de keuze van het concept tijdens het ontwerpproces.
 

“Wij verzorgen alle activiteiten welke noodzakelijk zijn voor het produceren van een concurrerende en kwalitatief verantwoorde inschrijving.”