Vrancken Business Solutions B.V. weet wanneer onderhoud nodig is

Onderhoud & Beheer.

Iedereen die vastgoed en/of installaties in eigendom of beheer heeft wenst dit in een optimale conditie te houden. Het vaststellen van het juiste conditieniveau is echter dikwijls niet eenvoudig. Welke conditie zorgt voor het gewenste (merkbare) resultaat? Het bepalen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden ten einde het wenselijke conditieniveau te bereiken of te borgen is een volgende hoofdbreker. Welke onderhoudswerkzaamheden zijn er nodig of juist overbodig? Vrancken Business Solutions B.V. ondersteunt U graag met de beste bij U passende onderhoudsmethodieken. Hiertoe houden we rekening met uw persoonlijke, soms strategische, wensen en budgettaire mogelijkheden. Vervolgens stellen we, op componentniveau, de onderhoudsscope vast. Desgewenst voeren we de marktconsultatie uit en adviseren U graag bij het kiezen van de best passende onderhoudspartij uit het grote marktaanbod. Ook voor het aansturen van deze partij, zowel bij de start alsmede gedurende de contractuele onderhoudsperiode kunt U op ons bouwen en vertrouwen. Onze ontzorging gaat zelfs nog verder. Het behoort tevens tot de mogelijkheden om het gehele traject van behoeftebepaling tot en met conditiebewaking en gegarandeerd conditiebehoud geclusterd uit handen te geven aan Vrancken Business Solutions B.V. Door dit te combineren met bouw/installatie-optimalisatie en energiereductie is er sprake van beheer in optima forma. Voor ons dagelijks werk, voor U weer een zorg minder. Beheer en onderhoud zijn van groot belang voor het waardebehoud (voor de eigenaar) en het goed functioneren en presteren van het gebouw inclusief haar installaties (voor de huurder). Gebouwbeheerders en -eigenaren zijn zich meestal niet bewust van het risico dat zij nemen als er geen of slecht beheer en onderhoud plaatsvindt. Als de elementen wel onderhouden worden, blijkt de communicatie tussen het onderhoudsbedrijf, ook wel technisch dienstverlener genoemd, en de opdrachtgever vaak niet optimaal. Dit leidt dikwijls tot ineffici├źnte inzet van middelen, methoden en mensen. Doelmatig en duurzaam beheer en onderhoud is dan ver te zoeken. Bestekken en offertes voor onderhoudscontracten kunnen onduidelijk zijn voor de opdrachtgever als bepaalde specificaties ontbreken en gebruikte begrippen niet helder en eenduidig zijn verwoord. Offertes zijn vaak technisch geformuleerd en opgesteld vanuit het gezichtsveld van de technisch dienstverlener. De opdrachtgever weet dan ook vaak niet op welke punten hij offertes voor beheer en onderhoud moet beoordelen. De offertes van diverse partijen zijn meestal moeilijk met elkaar te vergelijken. Opdrachtgevers willen steeds vaker (langdurige) onderhoudscontracten afsluiten waarin helder is wie wat doet en wat de opdrachtgever krijgt voor zijn geld. Het afsluiten van prestatiecontracten (wat hier dan ook onder verstaan wordt) speelt tegenwoordig ook een belangrijke rol. Relevante vragen bij het aangaan van een onderhoudscontract zijn:
  1. Wat zijn de risico’s voor de bedrijfsvoering voor U als opdrachtgever?
  2. Wat krijgt de opdrachtgever als hij in zee gaat met een onderhoudsbedrijf?
  3. Wat valt er niet onder het contract?
  4. Welk contracttype moet U hanteren?
  5. Wordt met het contract aan alle wettelijke eisen voldaan?
  6. Hoe moet de uitvoering van een specifiek onderhoudscontract aangestuurd worden?
Veel opdrachtgevers zijn zich niet bewust van de rol die ze eigenlijk zouden moeten spelen. De informatie en kennis die bij het onderhoud van de installaties wordt opgebouwd moet goed worden vastgelegd. Deze informatie is voor U later relevant in verband met:
  • Het aansturen van het beheer en de planning van het onderhoud.
  • Het rapporteren aan het management van de opdrachtgever.
  • Het overdragen van kennis en informatie bij het wisselen van onderhoudsbedrijf.
De ideale situatie is dat in het onderhoudscontract voor beide partijen helder geformuleerd wordt wat de afgesproken prestatie-eisen zijn, wat men van elkaar mag verwachten en wat de wederzijdse (ont)bindende voorwaarden zijn. Vrancken Business Solutions B.V. staat U hierbij graag terzijde.
 

“Het geven van onderhoudsadvies is specialistisch maatwerk.”